สินค้า Sika
     Direct Glazing Adhesive
     Adhesive
     Sealant
     Marine
     Marine Flooring
     Pre-Treatment
     Tools
   สินค้า BASF - Masterseal
     กันซึม Cement Base
     กันซึม Acrylic Base
     กันซึม PU Base
     กันซึมสำหรับงานใต้ดิน
     กันซึมสำหรับงานหลังคา Metal Sheet
     น้ำยาประสานคอนกรีต
     งานซ่อมแซมโครงสร้าง
     Non-shrink Grout
   สินค้า Onduline
     Onduline Classic
     Onduvilla
     Onduline Accessories
     Download - Brochure & Technical Information
   สินค้า BlueScope Lysaght
     Lysaght Roofing & Walling
     Lysaght Purlins & Girts
     Lysaght Decking
   ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 29
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 3,110
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,465,677
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  กันซึม Acrylic Base (สูตรน้ำ)
[ +zoom ]
BASF Masterseal 300H
รหัสสินค้า : BASF-003
BASF Masterseal 300H
น้ำยากันซึมสูตรน้ำเหมาะสำหรับงานดาดฟ้าและหลังคา


คุณลักษณะ
  • MASTERSEAL 300H เป็นสำรเคลือบสะท้อนควำมร้อนที่มีควำมยืดหยุ่น มีส่วนประกอบหลักเป็นพอลิเมอร์ผสมอะคริลิก เวลำใช้งำนในรูปของเหลว จำกนั้นจะบ่มตัวและกลำยเป็นแผ่นใยเมมเบรนกันน้ำ ปกป้องโครงสร้ำงได้ดีและทนทำน ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นสำรประกอบเดียวคือน้ำมันข้นมีสี
  • MASTERSEAL 300H ได้รับกำรออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานข้อกำหนดต่างๆของงำนเคลือบที่ไม่ก่อให้เกิดสนิมและป้องกันคลอไรด์อิออน
ขอบเขตการใช้งาน
  • MASTERSEAL 300H เป็นสารเคลือบสะท้อนกันน้ำสำหรับไม้, ไฟเบอร์, ซีเมนต์ และสังกะสี, แอสฟัลต์ และกระเบื้อง นอกจำกนี้ผลิตัณฑ์ยังได้รับกำรออกแบบเพื่อใช้ในการปกป้องโครงสร้ำงคอนกรีตต่อการเกิดสนิมและคลอไรด์ และยังครอบคลุมถึง
               - หลังคำเสริมเหล็ก
               - หน้ำมุขและระเบียง
               - สะพาน, ฝ้าชายคา, กำแพงปีก
               - งานซ่อมแซมคอนกรีต

คุณสมบัติและคุณประโยชน์
  • สารประกอบชนิดเดียว - ไม่ต้องผสม, ใช้งานง่าย, ใช้คนทำงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะมากนัก
  • ยืดหยุ่น - สามารถปกปิดรอยร้าว
  • ป้องกันการเกิดสนิม - ขัดขวางการซึมของเกลือและก๊าซ
  • คุณภาพสูง - ปกปิดพื้นผิวที่ไม่สมบูรณ์
  • กันน้ำ - คุณประโยชน์ครบครัน
  • ป้องกันรังสียูวี - ให้งำนมีอายุยาวนานและรักษาผิวนอก
ราคา : 0.00 บาท More>>
Copyright by simplexindustry.com
Engine by MAKEWEBEASY